Zabeležite dugoročne ciljeve Koristite SMART formulu – specifični, merljivi, prihvatljivi, realni i vremeni ograničeni   Svakoga dana podelite zadatke po priotitetima A, B i C Uvek prvo radite najvažnije prioriteta „A“, čak iako možete samo mali deo njih da uradite   Sačuvajte vreme za sebe Napravite sastanak sami sa sobom i ne dozvolite nikome da […]