Predstavio sam vam do sada dva članka sa savetima, ali verujem da tek ovaj  pogađa u pravu suštinu problema – vreme je ograničeno. Time management je mit To je zapravo potpuno tačno, jer dan ima 24 časa i vi po tom pitanju ne možete ništa da uradite. Možete samo da svoje obaveze  i svoje vreme […]

Zabeležite dugoročne ciljeve Koristite SMART formulu – specifični, merljivi, prihvatljivi, realni i vremeni ograničeni   Svakoga dana podelite zadatke po priotitetima A, B i C Uvek prvo radite najvažnije prioriteta „A“, čak iako možete samo mali deo njih da uradite   Sačuvajte vreme za sebe Napravite sastanak sami sa sobom i ne dozvolite nikome da […]

Ne ostavljajte mejl za kasnije   Ukoliko ste već posvetili određeno vreme čitanju mejla odma na njega i odgovorite ako imate sve potrebne informacije. Ukoliko ga ostavite za kasnije velika je verovatnoća da će se nakupiti mejlovi pa samim tim i smanjiti kvalitet vašeg odgovora.     Fokusirajte se na jednu aktivnost Svi volimo da […]