Categories
Marketing

Good Old PR

p-ideaDanas sam bio svedok scene u autobusu gde se dva poznanika dovikuju između prednjih i srednjih vrata. Pošto su starijih godina žalili su se na trenutne uslove u zemlji, kako su troškovi porasli, kako su ovi lopovi… Sve je to tako uverljivo izgledalo da se meni činilo da su oni zapravo plaćeni da to rade stoga se rodi ideja…

Zamislite da na tržištu nudite novi proizvod baš za starija lica. Ima li bolje reklame od pohvale korisnika?

Dakle platite čikicama i bakicama da malo glasnije o tome pričaju u autobusima. Direktno utičete na ciljnu populaciju, jer da čuknem u drvo bakice i dekice uvek imaju o čemu da pričaju.

Ne morate se ograničiti na gradski saobraćaj možete to isto raditi i u redu za penzije gde je ciljna grupa još bolje pozicionirana jer im upravo stiže priliv sredstava.


Šta vi mislite o tome?

Autor fotografije: Felipe