Poslednje dve nedelje veoma malo pišem jer sve vreme pokušavam da osposobim moj blog da normalno prikazuje vesti na Facebook-u. To vreme ne mogu vratiti, ali bar mogu početi ponovo da pišem. Napravio sam klasičnu grešku dajući prioritet stvari koja se meni učinila bitnom, dok sa druge strane potpuno marginizujući da blog nije napravljen niti […]

Predstavio sam vam do sada dva članka sa savetima, ali verujem da tek ovaj  pogađa u pravu suštinu problema – vreme je ograničeno. Time management je mit To je zapravo potpuno tačno, jer dan ima 24 časa i vi po tom pitanju ne možete ništa da uradite. Možete samo da svoje obaveze  i svoje vreme […]

Zabeležite dugoročne ciljeve Koristite SMART formulu – specifični, merljivi, prihvatljivi, realni i vremeni ograničeni   Svakoga dana podelite zadatke po priotitetima A, B i C Uvek prvo radite najvažnije prioriteta „A“, čak iako možete samo mali deo njih da uradite   Sačuvajte vreme za sebe Napravite sastanak sami sa sobom i ne dozvolite nikome da […]