Categories
Predavanja QR kodovi

Upotreba QR kodova u poslovne svrhe – E trgovina 2014

Prezentacija sa predavanja održanom na E trgovina 2014.

Upotreba qr kodova u poslovne svrhe – Etrgovina 2014 from Jovan Milićević
Sadržaj:
 1. Upotreba QR kodova u poslovne svrhe Jovan Milićević Skeniraj & kontaktiraj me
 2. Cilj: Napravite QR kod
 3. Šta su QR kodovi
 4. Zašto su nastali QR kodovi
 5. Proces dekodiranja
 6. Loše prakse oko nas Bez plana Bez objašnjenja Bez prilagođavanja Bez dodatne vrednosti…
 7. Dobri primeri korišćenja QR kodova Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 0 2 4 6 8 10 12 Column 1 Column 2 Column 3
 8. Skeniraj & kontaktiraj me
 9. Predlozi kako da QR kodovi doprinesu vama
 10. QR kodovi i sigurnost
 11. Dizajnirani QR kodovi
 12. Jovan Milićević Project manager [email protected] http://qrcode.kaywa.com